Địa chỉ Văn phòng

Ứng dụng

Chi tiết

Giá trị doanh nghiệp

Tại Nhôm Chalco, chúng tôi quản lý kinh doanh của chúng tôi cho sự thành công lâu dài trong một cách đó là kinh tế, môi trường và xã hội chịu trách nhiệm. Chúng tôi chứng minh điều này thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi với sự trung thực và toàn vẹn, cung cấp một môi trường làm việc an toàn nuôi dưỡng nhân phẩm và tôn trọng...

Tại Nhôm Chalco, chúng tôi quản lý kinh doanh của chúng tôi cho sự thành công lâu dài trong một cách đó là kinh tế, môi trường và xã hội chịu trách nhiệm. Chúng tôi chứng minh điều này thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi với sự trung thực và toàn vẹn, cung cấp một môi trường làm việc an toàn nuôi dưỡng nhân phẩm và tôn trọng, tạo ra một tác động kinh tế tích cực cho các bên liên quan của chúng tôi, hỗ trợ tính bền vững của môi trường và phấn đấu để tạo ra một sự khác biệt tích cực trong cộng đồng địa phương của chúng tôi.

Cam kết của Nhôm Chalco được xây dựng trên các giá trị sau:

Quản trị

Chúng tôi cam kết cam kết rõ ràng, trung thực và tôn trọng các bên liên quan của chúng tôi trong một nền văn hóa trách nhiệm, trách nhiệm và hành vi đạo đức. Chúng tôi cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định bất cứ nơi nào chúng tôi hoạt động và thúc đẩy mối quan hệ tích cực với các chính phủ và các cơ quan quản lý.

Thực tiễn kinh doanh công bằng

Chúng tôi cam kết thực hành kinh doanh công bằng và đối xử với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi với nhân phẩm và sự tôn trọng.

Sức khỏe và An toàn và Môi trường

Chúng tôi cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và hỗ trợ sự bền vững của môi trường.

Tạo ra giá trị bền vững

Chúng tôi cố gắng có tác động kinh tế bền vững đến các bên liên quan bằng cách cung cấp lợi nhuận hấp dẫn cho các cổ đông, tạo cơ hội cho nhân viên của chúng tôi, thúc đẩy đổi mới và cải tiến liên tục trong các sản phẩm và hoạt động của chúng tôi và thu hút khách hàng của chúng tôi trong quá trình đảm bảo chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ khách hàng "Tốt nhất trong lớp".

Phát triển cộng đồng và tham gia

Chúng tôi tham gia vào cộng đồng của mình thông qua các hoạt động tình nguyện của nhân viên, tiếp cận cộng đồng, giáo dục và các chương trình hợp tác địa phương.

GỬI YÊU CẦU: