Địa chỉ Văn phòng

Ứng dụng

Liên hệ

Điện thoại

0086-371-55689814

Điện thoại

0086-13673369503

Giữ liên lạc

Có bất kỳ câu hỏi nào?

Đại diện dịch vụ khách hàng của Chalco là các chuyên gia dải cuộn dây nhôm có trình độ, hiểu biết, sẵn sàng hỗ trợ bạn với dự án cuộn dây nhôm tiếp theo của bạn.